Globalny Zachód vs Rosja. Zachód wróg świata islamskiego, który obecnie zaczyna stopniowo rozumieć walkę Rosji z hegemonią USA i zbrodniczego globalnego Zachodu.Prowokacje Zachodu przeciwko Rosji oraz przeciwko islamskiemu Światu. 

Od czasu rozpadu ZSRR Stany Zjednoczone Ameryki i NATO próbowały zniszczyć Rosję od środka i użyć do swoich celów dawne republiki ZSRR przeciwko Rosji a Gruzję i Ukrainę do faktycznego ataku na Rosję.
  Rosja, nigdy nie zgodzi się na hegemonię USA.
Rosja jest promotorem wielobiegunowego świata i jest w stanie wojny z Zachodem na Ukrainie.

Wiele krajów islamskich pod wpływem zachodniej propagandy nie rozumiało do końca przyczyn, celów i samej natury tej wojny Rosji  vs Stany Zjednoczone Ameryki /Zachód, uważając, że to konflik regionalny (a jest ich wiele w samym świecie islamu).

Ale teraz, gdy USA jako hegemon bezpośrednio jest zaangażowany w konflikcie palestyńsko-izraelskim, który bezpośrednio dotknął wszystkich muzułmanów na świecie, to obecna specjalna operacja wojskowa Rosji nabierze w oczach świata muzułmanów zupełnie innego znaczenia. Jest to przecież walka świata wielobiegunowego z jednobiegunowym, co oznacza, że ​​toczy się ona nie tylko w interesie Rosji  ale także  bezpośrednio w interesie wszystkich wyłaniających się biegunów geopolitycznych. 

Najlepiej rozumieją to Chiny, a wśród krajów islamskichIran. 
Jednak w ostatnim czasie świadomość geopolityczna na dużą skalę szybko rośnie także w innych społeczeństwach islamskich - w Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Turcji, Pakistanie, Indonezji. Stąd próby zbliżenia Arabii Saudyjskiej i Iranu oraz w miarę możliwości suwerenna polityka Turcji. A im bardziej świat islamski widzi i doświadcza skrajne działania Izraela przy wsparciu USA tym bardziej zrozumiałe staje się zachowanie Rosji. 
Putin jest już popularnym przywódcą na całym świecie, szczególnie w krajach niezachodnich. Teraz w oczach świata jego strategia nabiera zupełnie jasnego znaczenia i uzasadnienia: Rosja już z pełną mocą walczy z jednobiegunowością, czyli z kolektywnym Zachodem.

To Stany Zjednoczone Ameryki i Zachód wraz ze swoim izraelskim pełnomocnikiem atakują świat islamski dokonuje ludobójstwa na  palestyńskich Arabach.  Zachód na własne życzenie zmienił świat islamski w swojego wroga.
Wszystko zmierza krok po kroku w kierunku trzeciej wojny światowej. 
Czy wojna światowa  ? 

Oznacza to, że Rosja już nie będzie samotnie walczyć z agresją USA/NATO bo w tej potencjalnej wojnie między muzułmanami a hegemonią Zachodu, która już się rozpala wojna na wielką skalę może wybuchnąć w każdej chwili z całą mocą (znając Izraelczyków, nie ma wątpliwości, że nie zamierzają oni przestać, dopóki całkowicie nie zniszczą Palestyńczyków;) więc woja może mieć światowe rozmiary, a świat islamski ma w tej sytuacji obiektywnych sojuszników. Przede wszystkim Rosję i Chiny, które same będą musiały rozwiązać przecież też problemy z Ukrainą i Tajwanem. A teraz gdy Izrael masowo morduje ludność arabską w Palestynie to najwyraźniej i inne linie frontu będą się stopniowo otwierać.

Czy może to doprowadzić do trzeciej wojny światowej
Prawdopodobnie tak. W pewnym sensie ta wojna już trwa.
Aby wojna stała się wojną globalną, konieczna jest przede wszystkim masa krytyczna narosłych sprzeczności, których nie da się rozwiązać w żaden inny, pozamilitarny sposób. Warunek ten jest spełniony. Zachód nie ma zamiaru dobrowolnie rezygnować ze swojej hegemonii. A nowe – wschodzące niezależne cywilizacje, wielkie przestrzenie – nie zgadzają się na tolerowanie tej hegemonii. Co więcej, Stany Zjednoczone i kolektywny Zachód demonstrują swoją całkowitą niezdolność do życia na równych zasadach i pokojowego współdziałania ludzkości. To Stany Zjednoczone Ameryki i kolektywny Zachód swoją polityką podżegają do coraz większej liczby konfliktów i wojen.

Główna doktryna: Jeśli wojny nie da się uniknąć, to należy ją wygrać.

Biden jest globalistą, wściekłym rusofobem i skrajnym zwolennikiem jednobiegunowości. To właśnie wyjaśnia jego uporczywe poparcie dla kijowskiego neonazistowskiego reżimu i całkowite poparcie dla agresji Izraela i pod każdym względem usprawiedliwianie Izraela – łącznie z jawnym ze strony Izraela bez żadnych ograniczeń ludobójstwem Palestyńskiej ludności. Stanowisko Trumpa jest bardziej złożone. Jest klasycznym nacjonalistą, dla niego najważniejsze są interesy Ameryki jako państwa, a nie efemeryczne plany dominacji nad światem. 

Trump nie jest przyjaznym amerykańskim politykiem dla Rosji, ale bardziej interesuje go konkurencja handlowa i gospodarcza z Chinami. Jednak Trump jest jednocześnie całkowicie pod wpływem syjonistycznego lobby w samej Ameryce. Dlatego też w zbliżającej się wojnie Zachodu z islamem nie należy spodziewać się osłabienia pozycji Izraela z jego strony i w ogóle ze strony Republikanów. W tym kontekście, jeśli powrót Trumpa do Białego Domu może osłabić poparcie dla Ukrainy (co jest bardzo ważne dla Rosji), to wówczas będzie on prowadził dość twardą politykę wobec muzułmanów, a zwłaszcza Palestyńczyków – być może nawet ostrzejszą niż Biden. Dlatego musimy być realistami i liczyć na poważną, trudną i przewlekłą wojnę.

Należy jedynie zdać sobie sprawę, że nie jest to konflikt religijny. 
To wojna ateistycznego, materialistycznego Zachodu wyzbytego wszelkiej empatii dla ludzi cierpiących  przeciwko wszystkim tradycyjnym religiom. Oznacza to, że staje się wręcz całkiem możliwe, że nadszedł czas ostatniej bitwy świata wielobiegunowego z jednobiegunowym globalnym Zachodem.  
Czy ten nadciągający konflikt przerodzi się w wojnę nuklearną
Nie można tego wykluczyć, zwłaszcza użycia taktycznej broni nuklearnej. Jest mało prawdopodobne, aby ci, którzy posiadają strategiczną broń nuklearną (Rosja i kraje NATO), użyli jej – byłoby to równoznaczne ze zniszczeniem ogromnej części a może i całej ludzkości. Ponieważ jednak Izrael, Pakistan i być może Iran posiadają taktyczną broń nuklearną, nie można wykluczyć jej lokalnego użycia.

Jaki będzie porządek świata podczas zbliżającej się konfrontacji ? 
Nie ma tu gotowej odpowiedzi. Jedyne, co z pewnością jest pewne, to to, że będzie całkowity koniec silnego  jednobiegunowego "porządku"  świata, pod wodzą hegemona USA.

Tej wizji właśnie zachodni globaliści się najbardziej boją i dlatego tak desperacko się trzymają by zachować swoją dominację. Jednak Zachód przez swoje agresywne wrogie działania jest sam sobie winny, że następują zmiany na korzyść wolności i suwerenności narodów uciskanych przez amerykańskiego hegemona.

Świat w żadnych okolicznościach nie będzie już jednobiegunowy. Świat albo będzie wielobiegunowy, albo w ogóle go nie będzie. Im USA/Zachód coraz bardziej agresywnie będzie upierał się przy utrzymaniu swojej hegemonii, tym bardziej zacięta będzie wyzwoleńcza walka z uzurpatorem którym jest USA i kolektywny Zachód.
To Zachód sam zmienił świat islamski w swojego wroga. 

Zasłaniając oczy na izraelską okupacjię i ludobójstwa Palestyńczyków. Ale wielobiegunowość nie nastąpi sama. Obecnie następuje znaczące przegrupowanie świata islamskiego. Jeśli muzułmanom uda się zjednoczyć przed wspólnym, zaciekłym wrogiem, oznacza to, że wyłoni się pełnoprawny biegun islamski. Jeśli im się to nie uda, opóźni to powstanie wielorodnej wielobiegunowości. Ale Rosja i Chiny już stanowią odmienne niezależne bieguny więc proces świata wielobiegunowego jest już dokonany. 

Wydaje się, że każdy z biegunów musi poprzez konflikt udowodnić swoje prawo do istnienia. 
Rosja i Chiny są uwikłane w konflikty wykreowane przez USA/Zachód, które same muszą rozwiązać na swoją korzyść. 

Świat islamski też musi uporać się z izraelsko/amerykańską agresją – nalegając na sprawiedliwe rozwiązanie kwestii palestyńskiej.

Następnie przyjdzie kolej na Indie, Amerykę Łacińską i Afrykę, które coraz częściej stają w obliczu neokolonialnych sił Zachodu. Wszystkie bieguny wielobiegunowego świata będą zmuszone zdać egzamin.

Aleksander Dugin.
●●●A potem powrócimy częściowo do prekolumbijskiego porządku świata, w którym oprócz Europy Zachodniej współistniało kilka imperiów - chińskie, indyjskie, rosyjskie, osmańskie, perskie, a także niezależne silne państwa w Azji Południowej, Afryce i Ameryce Łacińskiej Ameryka. Nawet Oceania miała własne systemy polityczne i społeczne, które później europejscy kolonialiści i rasiści utożsamili z „dzikością” i „barbarzyństwem” (a tak w rzeczywistości to zachodni europejscy kolonialiści byli faktycznymi barbarzyńcsmi, ludobójcami innych i słabszych narodów / to moja uwaga /). Dlatego wielobiegunowość jest całkiem możliwa. Taka była ludzkość przed rozpoczęciem globalistycznej imperialistycznej polityki Zachodu w czasach nowożytnych.●●●
Nie oznacza to, że natychmiast zapanuje na planecie idealny pokój. Ale taki wielobiegunowy porządek świata będzie w każdym razie znacznie bardziej sprawiedliwy i zrównoważony. Wiadomo też, że ludzkość nie jest idealnym narzędziem w budowie sprawiedliwości na świecie i pokojowej współpracy i koegzystencji przecież od wieków w strukturach wewnętrznych każdego państwa trwa walka o sprawiedliwość i uczciwy podział dochodu narodowego tak by każdy mógł osobiście żyć godnie we własnej ojczyźnie. 
Główny etap działań a następnie ostateczny cel.

To, obalenie globalnej dominacji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i kolektywnego Zachodu. To umożliwi narodom współpracę na innych zasadach z zachowaniem własnej narodowej wartości i suwerenności i skupieniu się na narodowych interesach poprawy jakości życia a nie na - zaspokojeniu ideologii globalistów opartej na zniewoleniu narodów i zniszczeniu, swobód i wolności poglądów i praw człowieka.

Ostateczny cel to likwidacja zachodnich  g
lobalistów uciekających się w realizacji swoich haniebnych celów do ludobójstwa, terroru, szantażu, represji, sankcji i do zastosowania faktycznie w praktyce nazistowskich, syjonistycznych metod walki i niszczenie przeciwników politycznych przy pomocy takich zbrodniczych metod jakie obecnie stosują USA-Zachód-Izrael na Ukrainie i w Gazie mordując masowo ludność cywilną, gwałcąc międzynarodowe prawo ochraniające ludność cywilną.