Wzrost promieniowania radioaktywnego w Polsce.Czy PIS i opozycja udają,że nie ma problemu? A może to dla tych polityków nie jest ważne bo śmiertelne zagrożenie spowodowała Wielka Brytania !

       
                                       Zubożony uran
i Polska. 


Wzrost promieniowania radioaktywnego w Polsce. 

Czy PiS i politycy opozycji tylko udają, że problem nie istnieje ?

Zasadnicze pytanie.
Dlaczego gdy zbrodnie popełnia Wielka Brytania lub USA to wszyscy politycy i mainstreamowe media milczą  chociaż ofiarami są mieszkańcy krajów Europy w tym Polski.


Czy Polacy zdają sobie sprawę, jakie ogromne śmiertelne zagrożenie stwarzają tzw zachodni sojusznicy dla zdrowia i życia Polaków ?Władze Wielkiej Brytanii są winne katastrofy radioaktywnej na Ukrainie.

Co się stało z pyłem uranowym z amunicji uranowej dostarczonej przez Brytyjczyków ?
13 maja 2023 r. w Chmielnickim na Ukrainie eksplodował ogromny skład brytyjskiej amunicji uranu po trafieniu rakietą. Powstała w ten sposób ogromna, radioaktywna chmura pyłu która przesunęła się na zachód  między innymi przeszła nad Polską i rozprzestrzeniła się po Europie. Brytyjskiemu naukowcowi udało się to teraz udowodnić skażenia na podstawie oficjalnych danych.

Użycie amunicji uranowej przez Stany Zjednoczone i NATO przeciwko Irakowi i Serbii spowodowało ogromne ofiary i długotrwałe szkody dla ludności cywilnej. Niemiecki dokumentalista Moritz Enders udokumentował długoterminowe szkody – raka i powikłania oraz śmierć – w swoim nowym dziele „TOXIC NATO – Długa droga do sprawiedliwości Srđana Aleksicia”. TOXIC NATO – Srđan Aleksić’s Long Way to Justice“ von MORITZ ENDERS: MEGA Radio Interview zur Dokument. 

Pył uranowy jest radioaktywną i silną trucizną chemiczną.

Zubożony uran (DU) stosowany w amunicji ma sygnaturę gamma i uwalnia promieniowanie gamma. 
U-238 pozostaje po usunięciu rozszczepialnego U-235 w wirówkach (i wykorzystaniu go w broni nuklearnej i reaktorach), jest słabym emiterem alfa. Podczas rozpadu alfa uran 238 zamienia się w tor-234 i protoaktyn-234m, który następnie zamienia się w uran 234. Tor 234 jest emiterem beta i gamma, który emituje 6% swojej energii rozpadu w postaci promieni gamma. Dlatego też duże chmury cząstek rozpylonego DU można wykryć za pomocą detektorów gamma.

Ludzie w krajach związanych z USA, którzy ujawniają prawdę są prześladowani, aresztowani, oskarżani i oczerniani jako wrogowie.  Czy można mówić, że mamy do czynienia z państwem prawa ? Czy z dyktaturą i terrorem pod płaszczykiem "prawa" !.
Dr. Chrisa Busby.
Naukowiec oskarżał już wcześniej USA o użycie w Iraku broni zawierającej zubożony uran, powodującej raka i wady wrodzone, genetycze.

Jest chemikiem fizycznym i sekretarzem naukowym Europejskiego Komitetu ds. Ryzyka Promieniowania (ECRR), reprezentował weteranów testów bomby atomowej przed Królewskimi Trybunałami Sprawiedliwości w Londynie, był członkiem DUOB (Komitetu ds. Nadzoru Zubożonego Uranu) brytyjskiego ministerstwa Obrony (2000) -2005) oraz CERRIE (Komitet Badający Ryzyko Promieniowania Zewnętrznych Emiterów) w latach 2000-2004.

Ale ogłoszenie faktów, ujawnienie prawdy w Wielkiej Brytanii jest przestępstwem.

Doktor Busby już wcześniej twierdził, że za zatruciem rosyjskiego zdrajcy Skripal w Salisbury odpowiedzialna jest Wielka Brytania – informuje Devon Live.

Stał się więc wrogiem panującego zakłamanego systemu. 
Za ujawnienie prawdy o zbrodniczych radioaktywnych działaniach broni ze zubożonym uranem. 

Dr. Chrisa Busby został aresztowany i został przesłuchany przez policję, która podejrzewała go o zrobienie bomby, ale w jego domu znaleziono jedynie „nieszkodliwe chemikalia do badań nad promieniowaniem”.

Mniej więcej w tym samym czasie policja w Devon i Kornwalii wydała oświadczenie, w którym wyjaśniła, że nie zostaną podjęte żadne dalsze działania w tej sprawie.

W Europie nie dokonuje się pomiarów zawartości uranu w powietrzu, a jedyne dane, jakie można uzyskać, to takie, że poziomy uranu w powietrzu pochodzą z próbników powietrza o dużej objętości (HVAS) w ośrodku broni atomowej (AWE) w Aldermaston w Berkshire w Wielkiej Brytanii. . Zostały one założone na początku lat 90. XX w. po przeprowadzeniu publicznego dochodzenia w sprawie grupy przypadków białaczki dziecięcej w pobliżu tego miejsca. AWE jest prawnie zobowiązana do dokonywania pomiarów uranu (oraz plutonu i trytu) w regularnych odstępach czasu w lokalizacjach w pobliżu fabryki, ale także daleko od fabryki broni. Busby wykorzystał już te dane do zidentyfikowania zubożonego uranu pochodzącego z wojen w Iraku, który został przetransportowany do Anglii.

Teraz dr. Busby ma raport uzupełniający z Anglii na temat swoich ustaleń.


Wniosek oparty o prawo o wolność dostępu do informacji pozwolił mu uzyskać dane dotyczące uranu od AWE. Obraz stworzył z danych przesłanych w pliku Excel:

Wyświetlane są tam wartości filtrów dla trzech lokalizacji zewnętrznych. Wyniki pokazują, że Busby miał rację. W zewnętrznych filtrach, które działały w tym czasie od 15 maja do 15 czerwca, widać bardzo wyraźny wzrost promieniowania miesiąc po eksplozji. Otrzymał także dane dla lokalnych lokalizacji i wszystkie wykazują ten sam wzrost.

Stężenie uranu w powietrzu w południowo-wschodniej Anglii wzrosło o około 600 ng/metr sześcienny w wyniku cząstek uwolnionych podczas eksplozji w Chmielnickim. Co to znaczy ? Średni rozmiar cząsteczki uranu jest mniejszy niż 1 mikron. Człowiek wdycha dziennie około 24 metrów sześciennych. Jeśli więc cząstki były wdychane przez 30 dni, możemy oszacować, że średnia absorpcja w płucach wynosi 0,432 mg. Odpowiada to 200 milionom cząstek na osobę na tym obszarze i oczywiście w następstwie chmury w Wielkiej Brytanii.

Badanie w Faludży (w Iraku), opublikowane przez Busby’ego już w 2010 r., wykazało, że w następstwie użycia broni uranowej podczas drugiej wojny w Iraku w 2003 r. nastąpił dramatyczny wzrost zachorowań na raka i wady wrodzone u dzieci oraz że ogólnie pojawiły się niepokojące oznaki uszkodzeń genetycznych wśród ludności. Później wykorzystano próbki włosów i spektrometrię do wykrycia nadmiaru uranu u matek dzieci z wadami wrodzonymi. Podobne dowody przedstawiono także w Serbii.

Stężenia w Polsce, Niemczech i gdziekolwiek indziej na drodze do Anglii byłyby znacznie wyższe. Jednakże nie ma dostępnych żadnych pomiarów. Ani PiS ani "opozycja" PO i inne paryie które tak pragną by rządzić nie są zainteresowane bezpieczeństwem, zdrowiem Polaków.

Niestety politycy w Polsce i polityczne partie są tylko zainteresowane samowzbogaceniem się i służebnością w interesach obcych szczególnie tych na Ukrainie i zza oceanu.