Historia konfliktów i wojen między Hamasem i Izraelem. Warto o tym pomyśleć a tym bardziej wiedzieć. Sprowadzenie obcych na cudzą ziemie to prowadzi do tragicznych wydarzeń i konsekwencji.
Masakra  cywilnej ludności i niszczenie infrastruktury, blokada dopływu wody, prądu, żywności to zbrodnie wojenne ludobójstwa ze strony Izraela  !

Jak powstały napięcia ? I jak długo to już trwa ? Historia konfliktu między Izraelem a Hamasem.

Konflikt między Hamasem a Izraelem wybuchł w ostatnich dniach, ale ma głębokie korzenie historyczne. Jak właściwie powstały napięcia ? A jak długo trwa konflikt ? A teraz to już chyba wojna.  Dlatego też warto o tym wiedzieć.

Gdzie leży źródło konfliktu ?
Jest to bardzo skomplikowany konflikt, który sięga bardzo daleko w czasie. Pod koniec XIX wieku w osmańskiej Palestynie żyło prawie 450 000 Arabów, w porównaniu do prawie 20 000 Żydów.

Ważna jest lokalizacja źródła obecnej eskalacji przemocy a rozpoczętej jeszcze podczas I wojny światowej.
To wówczas arabskim rebeliantom walczącym z Imperium Osmańskim obiecano, że przejmą kontrolę nad tym regionem.

Koloniści - Francja i Wielka Brytania - ich cel, to dziel teren i zadbaj o ognisko niezgody.

Inne porozumienia zawierano jednak w tajemnicy. Francja i Wielka Brytania podzieliły Bliski Wschód między siebie, a ludności żydowskiej obiecano także własny kraj. Już brytyjska Deklaracja Balfoura z 1917 r. wspierała dążenie do „narodowego domu dla narodu żydowskiego w Palestynie”. Obietnica, którą Arabowie uznali za zdradę stanu.

Jaki był wpływ Holokaustu ?

W następstwie okropności drugiej wojny światowej i zagłady Żydów w Europie podczas Holokaustu, diaspora żydowska przybywała w coraz większej liczbie do Brytyjskiego Mandatu Palestyny. Ruch syjonistyczny (to ideologia obecnie pełna rasizmu i nie tolerancji) ze względów historycznych od jakiegoś czasu chciał założyć własne państwo i popadł w konflikt z Brytyjczykami i obecną tam ludnością. 

Pod koniec 1947 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę nr 181, w której zalecono podzielenie terytorium na niezależne państwo żydowskie i niezależne państwo arabskie. 14 maja 1948 roku David Ben-Gurion, pierwszy premier Izraela, ogłosił niepodległość nowego państwa. 
Po ogłoszeniu, zaczęła się jedna wojna za drugą. W 1948 roku kraje arabskie zaatakowały Izrael i między innymi w Jerozolimie doszło do ciężkich walk. — 

Ile wojen stoczył Izrael ?

Po powstaniu państwa Izrael, od razu rozpoczął się żydowski terror i setki tysięcy Arabów straciło domy, a sąsiednie kraje jak Egipt, Jordania, Syria i Liban w 1948 roku walczyły z Izraelem, po przegranej wojnie Palestyńczycy w większości zostali ostatecznie wydaleni z Izraela. Uchodźcy palestyńscy i ich potomkowie żyją do dziś w Jordanii, Syrii i Libanie, a także na Zachodnim Brzegu i w Gazie. Prowadzi to do ogromnej frustracji i zaciekłego oporu wśród tych, którzy nigdy nie byli w stanie wrócić lub są zmuszeni żyć pod żydowską  okupacją.

W 1967 roku te same sąsiednie kraje ponownie zaatakowały Izrael. Konsekwencją wojny sześciodniowej była  izraelska okupacja Synaju, Wzgórz Golan oraz Jerozolimy i Zachodniego Brzegu.

W październiku 1973 r., w żydowskie święto Jom Kippur, ponownie wybuchł konflikt zbrojny, Egipt wyzwala spod izraelskiej okupacj Synaj a kulminacją był izraelsko-egipski traktat pokojowy w 1979 r. W 1993 r. podpisano Porozumienia z Oslo, obiecujące rozwiązanie w postaci dwóch państw, ale obecnie opcja ta wydaje się martwa i pogrzebana. W latach 2009 i 2012 Palestyńczycy są pozbawiani terenów i domów więc ponownie miały miejsce ciężkie walki, po których miały miejsce regularne ataki na Izrael, po których nastąpił żydowski odwet w postaci bombardowań w Gazie i śmierci Palestyńczyków. „To z kolei doprowadziło do gniewu strony palestyńskiej i spirali przemocy, którą dzisiaj obserwujemy. 

Więc pięćdziesiąt lat po wojnie zwanej  "Jom Kippur"* wydaje się, że Hamas jest w stanie przeprowadzić profesjonalny atak na Izrael. – 

* Wojna Jom Kippur, to wojna arabsko-izraelska trwająca od 6 do 22 X 1973, prowadzona w celu odzyskania przez Egipt i Syrię terenów utraconych w wojnie sześciodniowej. 

Po porozumieniach z Oslo palestyński przywódca Jaser Arafat, izraelski minister spraw zagranicznych Szimon Peres i premier Icchak Rabin zdobyli w 1994 r. Pokojową Nagrodę Nobla. — 

Nie kończąca się wojna. Ile ofiar już zginęło ?

W ciągu ostatnich stu lat w konflikcie zginęło dziesiątki tysięcy ludzi. „W latach poprzedzających 1948 rok zginęło tysiące ludzi. Według izraelskiej organizacji praw człowieka B'Tselem po obu stronach zginęło około trzydziestu tysięcy ludzi, przy czym wielokrotnie większa liczba ofiar jest po stronie palestyńskiej” – Dla porównania: według najnowszych danych w ostatnich dniach Izrael zamordował już ponad 2500 osób.

Czy Żydzi i Palestyńczycy żyli kiedykolwiek w pokoju ?

Przed I wojną światową istniały tu także osady żydowskie, tzw. kibuce. Ale było ich znacznie mniej i w tamtym czasie było wystarczająco dużo ziemi. Ponieważ była to stosunkowo mała grupa, napięcia ogólnie były ograniczone – . Tamtejszej sytuacji z pewnością nie można porównywać z tym, co miało nastąpić.

A fakty są takie, że od czasu powstania państwa Izrael między obiema grupami ludności nigdy nie było zgody i dobrze. Obecnie są to tak naprawdę dwie zupełnie odrębne nienawidzące się społeczności, a żydowscy osadnicy jak nazistowski okupant zajmują coraz więcej palestyńskich terenów budują na nich własne osiedla i miasta –. 

Przez Żydów niszczone są należące do Palestyńczyków gaje oliwne i domy, a na obszarach palestyńskich, gdzie miasta są bardzo gęsto zaludnione, znajdują się setki punktów kontrolnych armii izraelskiej. Tam nie da się żyć. Kiedy tak chodzisz, masz wrażenie, że jesteś traktowany przez Żydów jak drugiej kategorii i, że  sytuacja zaraz eksploduje.

Trzy powody, dla których Hamas był w stanie przeprowadzić tak poważny atak z zaskoczenia

Kto przewodzi Palestyńczykom ? I jaki jest ich status ?.

Palestyna jest oficjalnie uznawana przez ponad 130 krajów, w tym Szwecję od 2014 roku. Jednak wiele państw nie uznaje tego państwa, podobnie jak większość krajów zachodnich. Zachodni Brzeg jest rządzony przez Fatah czyli przez oficjalny rząd sprawujący władzę nad Autonomię Palestyńską, od czasu porozumień pokojowych z Oslo w 1993 roku.

Izraelski terror. 

Natomiast palestyński ruch polityczno-wojskowy Hamas, uważany przez dużą część świata za grupę terrorystyczną, Hamas rządzi Gazą. Gaza to ordynarne przez Żydów stworzone dla Palestyńczyków getto, to niewielki pas ziemi otoczony murem, odgrodzony drutem kolczastym i betonowymi ścianami, na którym praktycznie nie jest możliwa żadna działalność gospodarcza. W Strefie Gazy żyje około 2,3 miliona Palestyńczyków. Obszar rozciąga się na długości około 40 kilometrów wzdłuż Morza Śródziemnego. Nie ma własnej potrzebnej ilości wody pitnej i elektryczności, a ludzie i towary nie mogą wjechać ani wyjechać bez zgody Izraela.

Ponieważ sytuacja ulegała tylko pogorszeniu warunków do życia, poparcie dla Hamasu rosło z biegiem lat. Chociaż nie jest to łatwe do oszacowania, bo od 2006 roku nie odbyły się żadne wybory. Zbrodnicze działania Izraela. 

Po sobotnim ataku Izrael całkowicie odciął Strefę Gazy od dostaw wody, żywności, paliwa i prądu. Według ONZ ponad 100 000 mieszkańców Gazy zostało już zmuszonych do ucieczki przed bombardowaniami i  przesiedlonych w wyniku działań wojennych Izraela.

Co Hamas chce osiągnąć atakiem w Izraelu ?

Hamas walczy o wolność Palestyny, ale także o władzę. To organizacja która nigdy nie stroniła od siły. Jednak widząc ze strony izraelskich władz represje, rabunek resztek terytoriów należących do Palestyńczyków ta przemoc z kolei ma za zadanie przeciwstawić się izraelskiej okupacj a tym samym prowadzi do większych napięć i nienawiści. Jednak Tel Aviv jak i Hamas doskonale wiedzą, że reakcja stron przeciwnych będzie ostra, gdy w Gazie i w Izraelu zostanie dokonana taka masakra niewinnych cywilów.

Oprócz tego, że Gaza jest największym obozem koncentracyjnym i więzieniem na świecie to Gaza nazywana jest także ogromnym obozem dla uchodźców. Większość mieszkańców to potomkowie uchodźców z wojny arabsko-izraelskiej w 1948 r. Hamas niejako chce wojny z armią izraelską. Niestety ludność palestyńska płaci  za to wysoką cenę. Pytanie brzmi zatem, dlaczego to robią. Czy chcą wywołać więcej rebelii na terytoriach palestyńskich w walce z Izraelem ?.

Nie można po prostu wymazać Hamasu z mapy: ale czym jest Hamas i czy naprawdę jest tak silny ?. 

Czy Izrael nadal jest w stanie wojny ze swoimi sąsiadami na Bliskim Wschodzie ?

Tak. Oficjalnie Izrael nadal jest w stanie wojny ze swoimi sąsiadami Syrią i Libanem. W latach 70tych  zawarto pokój z Egiptem, a później także z Jordanią. Pod wpływem Donalda Trumpa doszło do "Porozumień Abrahamowych", które zawarły Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko i Bahrajn.

Prowadzono także zaawansowane rozmowy z Arabią Saudyjską, ale nie jest jasne, czy doprowadzą one do porozumienia. Czy ​​podważanie tych rozmów było główną motywacją ataku z zeszłego weekendu. Hamas nie był zaangażowany w te negocjacje. Organizacja oczywiście nie była z tego powodu zadowolona, ​​ale wątpię, czy to może wyjaśniać sobotni atak. 

Uważam, że lata izraelskiego terroru, mordowania Palestyńczyków w tym kobiet i dzieci oraz niszczenie domów, pozbawirnie warunków do życia i tłumionego gniewu doprowadziły do ​​tego skrupulatnie przygotowanego ataku w symboliczny dzień, pięćdziesiąt lat po wojnie "Jom Kipur”.

Czy najnowsza eskalacja przemocy może mieć konsekwencje również poza Gazą/Izraelem  ?

Atak w południowym Izraelu prowadzi do jeszcze większej nienawiści i napięcia w regionie, ponieważ w niedzielę w egipskim mieście Aleksandria trzy osoby zginęły, gdy funkcjonariusz policji ostrzelał autobus pełen izraelskich turystów. Wielu obserwatorów w Europie spodziewa się jednak, że eskalacja konfliktu doprowadzi do gwałtownych działań także w Unii Europejskiej. 

Jeśli kryzys nie eskaluje do bezprecedensowych rozmiarów, to mamy inną historię.

Jednakże wszystkie lokalne strefy policyjne we Francji, Belgii już wezwano do „aktywnej czujności”, a nadzór w żydowskich szkołach i synagogach został zaostrzony po zakrojonym na szeroką skalę ataku  przeprowadzonym przez palestyński ruch Hamas. Oznacza to, że można na przykład wezwać dodatkowe siły policyjne a nawet wojskowe lub dostosować harmonogramy patroli.

Służby bezpieczeństwa na bieżąco monitorują zagrożenie. Kilka krajów ewakuowało już swoich obywateli z Izraela. Zapewnw ​​istnieje realna szansa, że ​​w ciągu kilku tygodni eskalacja walk i zniszczeń osłabnie. Podczas poprzednich wojen w Gazie zmęczenie wojną dało o sobie znać w pewnym momencie, ... , zwłaszcza po stronie palestyńskiej w Gazie. Ciekawie jest teraz przyjrzeć się temu, jak reagują i co robią inne kraje w regionie. Kraje sąsiednie, ale także na przykład Turcja, gdzie opinia publiczna jest propalestyńska. Twarde działania w Gazie mogą wywołać nerwową reakcję rządów na Bliskim Wschodzie i w krajach sąsiednich, które ponownie zdystansują się od Izraela. Właśnie o to chodzi Hamasowi – i być może Iranowi – .

Kończąc opis tragicznych wydarzeń w Palestynie. 

Można też stwierdzić, że głównymi sprawcami nie kończącej się tej tragicznej wojny, dziesiątki tysięcy  zamordowanych ludzi są dawni koloniści Francja i Wielka Brytania. To oni stosowali zasadę, - dziel i zadbaj o ognisko niezgody wiedząc doskonale, że w grę wchodzą różnice religijne, mentalne i polityczne. Koloniści z Wielkiej Brytanii i z Francji doskonale wiedzieli, że ognia z wodą nigdy nie da się połączyć.  

A po zalaniu Polski Ukraińcami, gdy rany Polaków są ciągle otwarte i bolą bo są to głębokie i krwawe rany które zadali Polakom ukraincy a ich potomkowie dziś zasiedli Polskę głównie duże miasta. 
Co czeka nas gdy Polacy upomną się w Polsce o sprawiedliwość i zapłatę za wyrządzone przez Ukraińców krzywdy ? Czy wybuchnie konflikt ? Czy będzie wojna ? Między dwoma różniącymi się mentalnie i historycznie narodami !

Przecież tzw bohaterowie Ukraińców, którzy są sprawcami ludobójstwa dla nas Polaków są to najgorsi zbrodniarze. 
Wróg Polski wykorzystał sytuację i ... , podobieństwo.  Nie od razu jest tego efekt,  ale jest ten sam cel !

Wpuszczenie milionów Ukraińców na teren Polski to przygotowany gruntu pod przyszły konflikt a może i podłoże pod wojnę. Tam i tu obce siły zastosowały tą samą zasadę : dziel teren  i zadbaj o ognisko niezgody  !